جزئیات بازی
بازی قتل مرموز


در این بازی شما و تیمتان به همکاری کارگاهی می روید که به دنبال قاتلی مرموز است.

این فرد به روش های خاصی تونسته چند نفر رو بکشه و دیگر از دست پلیس کاری ساخته نیس حالا این شما و تیمتون هستید که می تونید به کارگاه کمک کنید تا این فرد رو پیدا کنه.

شما در این بازی به افراد باهوشی نیاز دارید که بتونن در کمترین زمان بهترین تصمیم رو بگیرن چون شما فقط در این بازی 60 دقیقه فرصت دارید که قاتل مرموز رو پیدا کنید.

پس افراد زرنگ و تیز خودتون پیدا کنید باهاشون همکاری کنید و این معمای سخت رو حل کنید. شما در این بازی با چالش های خاصی رو به رو میشوید که می توانند برای شما خیلی جالب باشه.

اینم به خاطر داشته باشید!! که تنها راه خروج از اتاق پیدا کردن قاتل اصلی این بازیه، تجربه کارگاه بازی رو در قتل مرموز تجربه کنید.

اینکه چطور با پیدا کردن یک نام می توان از اتاق فرار کرد رو باید خودتان کشف کنید.

ارسال نظر