جزئیات بازی
بازی روانی


در بازی روانی شما وارد مکانی میشوید که ممکن است به شدت شما را به وحشت وا دارد.

در این بازی اتفاق هایی که برای شما می افتد خیلی ترسناک است . افرادی که در این اتاق بودند با گاز های سمی شکنجه های تا سر حد مرگ.

رو به رو شده اند و حتی اجساد آن ها توسط اسید های بسیار قوی سوزانده شده اند و بعضی از اجساد قطعه قطعه شده اند

همه این اتفاق ها توسط یک فرد روانی انجام خواهدشد که تنها فکرش کشتن آدم هاست .

حالا نوبت شماست که وارد این اتاق فرار شوید! و خودتون رو مورد آزمایش قرار بدین ببینید میتونید از این مهلکه جون سالم به در ببرید.

ضمنا این بازی به علت صحنه های ترسناک موجود برای افراد زیر 16 سال توصیه نمیشود.

ارسال نظر